Czy niepełnoletni mogą dmuchać w alkomat?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każda nieletnia osoba pozostaje pod opieką rodziców i opiekunów i to właśnie oni ponoszą odpowiedzialność za postępowanie swojego podopiecznego. Skoro osoby nieletnie pozostają pod opieką dorosłych, to jak w takim przypadku wygląda badanie trzeźwości?

Badanie nieletniego alkomatem a prawo

Jak w polskim prawie wygląda kwestia badania alkomatem osób nieletnich? Taka sytuacja jest jak najbardziej dopuszczalna pod warunkiem jednak, że jego zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu. W tym przypadku należy podkreślić, że badanie może być przeprowadzone jedynie w przypadku, gdy kurator sądowy wyrazi zgodę na jego przeprowadzenie.

Co jeszcze warto wiedzieć o badaniu trzeźwości u osoby nieletniej? Otóż może być ono przeprowadzone wyłącznie przez funkcjonariusza policji. Żaden inny organ ochrony bezpieczeństwa czy porządku publicznego nie ma formalnych uprawnień do tego, by przeprowadzać badanie trzeźwości u młodzieży i dzieci.

Co zrobić, gdy widzimy osobę nieletnią, która wygląda jakby była pod wpływem alkoholu? W takim przypadku jedynym słusznym wyjściem jest wezwanie policji.

Jak wygląda badanie trzeźwości nieletniego przeprowadzane przez funkcjonariusza policji?

Procedura sprawdzenia, czy nieletni pozostaje pod wpływem alkoholu, nie jest taka prosta i wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku tej samej czynności, ale przeprowadzanej na osobie dorosłej. Należy przy tym wspomnieć o tym, że sprawdzanie trzeźwości i nastolatków i dzieci jest opisane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego.

Badanie zawartości alkoholu w młodym organizmie przeprowadzane jest na jeden z trzech sposobów:

  • poprzez badanie krwi,
  • badanie śliny,
  • badanie powietrza.

Każda procedura mysi być przeprowadzona przez kuratora sądowego. W badaniu stosowane są nieinwazyjne urządzenia (może być to między innymi alkomat AlcoFind AF 35 – jest to model elektrochemiczny).

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że teoretycznie badanie trzeźwości osoby nieletniej nie powinno być przeprowadzane bez obecności prawnego opiekunka. Jednak jak wiadomo, w życiu zdarzają się różne i nagłe sytuacje. W takim przypadku w rolę opiekuna może wcielić się nauczyciel, przedstawiciele powiatowego centrum rodzinie czy innego ośrodka pomocy społecznej. Choć w uzasadnionych okolicznościach rodzic nie musi być obecny przy prowadzeniu badania, to jednak o fakcie jego zaistnienia musi być powiadomiony.

W przypadku osób nieletnich fakt przeprowadzenia badania na trzeźwość musi zostać odnotowany w specjalnym protokole. Jest to bardzo ważny dokument, szczególnie jeżeli w związku z tym zdarzeniem ma być prowadzone dalsze postępowanie przeciwko małoletniemu.

Co powinno znaleźć się w protokole? Najważniejsze informacje, których nie może zabraknąć to przede wszystkim:

  • data wykonania takiego badania,
  • przesłanki, które zadecydowały o konieczności sprawdzenia trzeźwości,
  • metoda, jaka zastosowana została przy wykonaniu pomiaru zawartości alkoholu w młodym organizmie,
  • informacji o sposobie powiadomienia rodziców i opiekunów prawnych.

Dokument musi zostać podpisany zarówno przez wszystkich uczestników biorących udział w badaniu trzeźwości, jak i samego nieletniego.

Badanie trzeźwości u nieletnich nie jest zadaniem łatwym. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, że wymaga zachowania wielu procedur, które są ważne, gdyż przeprowadzenie test trzeźwości u nieletniego w sposób inny niż tek określony ustawą, może wiązać się z poważnymi problemami.

Dlaczego warto mieć w domu alkomat elektrochemiczny?

Własny alkomat elektrochemiczny może być przydatny w wielu przypadkach (dobry wybór to alkomat AlcoFind AF 35). Należy jednak pamiętać o tym, że aby urządzenie było funkcjonalne, a wyniki zgodne ze stanem rzeczywistym bardzo ważna jest regularna kalibracja alkomatu.

To bardzo dobry sposób na samodzielną kontrolę stanu trzeźwości w nieprzewidzianych sytuacjach. To właśnie takie niepozorne urządzenie pozwala określić, czy kierowca będzie mógł prowadzić bezpiecznie pojazd, czy też nie. Alkotest przeprowadzany przy pomocy specjalistycznego narzędzia jest bardzo prosty w wykonaniu i ci najważniejsze szybki. Co ważne, dobrej jakości urządzenia są niezwykle czułe a przy tym bardzo dokładne w określaniu zawartości alkoholu w organizmie.

Należy jednak mieć na uwadzę, że na prawidłowość działania takiego alkotestu istotny wpływ ma nie tylko prawidłowe użytkowanie urządzenia. Równie ważna jest regularna kalibracja alkomatu, najlepiej przeprowadzana w specjalistycznych punktach lub miejscach autoryzowanych przez producenta.

Czy rodzice, mając w domu narzędzie do pomiaru stanu trzeźwości, mogą samodzielnie dokonać pomiaru? Jak najbardziej tak. W tym przypadku rodzice i opiekunowie powinni jednak pamiętać o tym, że to oni są odpowiedzialni za postępowanie nieletnich znajdujących się pod ich opieką. Z tego też powodu powinni ze szczególną starannością zadbać o to, by do takich sytuacji nie dochodziło.