Jeśli chodzi o prowadzenie pojazdów mechanicznych to dozwolona dawka w Polsce jest poniżej stężenia alkoholu 0,2‰. Powyżej tej dawki w zależności od wartości stężenia oraz rodzaju zdarzenia drogowego kierujący popełnia wykroczenie lub przestępstwo. Jednak nie we wszystkich państwach europejskich obowiązuje ten sam dozwolony poziom zawartości alkoholu. obacz poniżej na zestawienie.

Kraje w których obowiązuje 0,00‰: Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Rosja, Ukraina, Łotwa, Litwa, Węgry

Kraje w których obowiązuje 0,20‰: Polska, Szwecja, Norwegia, Holandia (posiadacz prawa jazdy poniżej 5 lat 0,5 ‰, powyżej 0,2 ‰)

Kraje w których obowiązuje 0,50‰: Austria, Portugalia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Belgia, Słowenia, Finlandia, Niemcy, Dania, Włochy, Grecja, Szwajcaria

Kraje w których obowiązuje 0,80‰: Wielka Brytania

Jaka kara grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ?

W stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2‰ do 0,5‰ kierujący popełnia wykroczenie. W stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5‰ kierujący popełnia przestępstwo, co oznacza znacznie surowszą karę łącznie z możliwością pozbawienia wolności w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnych, nie mówiąc już o obligatoryjnym utracie prawa jazdy.

Jakie są sposoby pobierania próbki do badania ?

Najbardziej popularnym i najwygodniejszym dla Policji jest pobranie próbki z wydychanego powietrza osoby badanej. Do tego celu służą analizatory wydechu zwane potocznie alkomatami. drugim rodzajem jest pobranie próbki krwi w warunkach klinicznych, czyli w placówce powołanej do takich czynności. Nastręcza to więcej problemów oraz pochłania więcej czasu funkcjonariuszom policji ale czasem jest to konieczna metoda.

Czy zawartość alkoholu we krwi różni się od badania alkomatem w wydychanym powietrzu ?

Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest proporcjonalna do zawartości alkoholu we krwi. Współczynnik BBR (z ang. Blood Breath Ratio) w Polsce wynosi 2100:1 co oznacza, że wskazania policyjnego alkomatu w mg/L należy przeliczyć razy 2,1. Przedstawiamy przykład takiego przelicznika: 0,20 mg/L = 2,1 * 0,20 = 0,42 ‰

Alkomaty marki Alcofind nie wymagają od użytkownika przeliczania jednostek. Wynik pomiaru jest na wyświetlaczy podany od razu w promilach.