Alkomaty to urządzenia pomiarowe pozwalające na zbadanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – umożliwia to określenie zawartości alkoholu w organizmie człowieka oraz jego zdolności do prowadzenia pojazdu. Alkomaty stanowią powszechnie wykorzystywane rozwiązanie, które stosowane jest do szeregu zastosowań.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Zasada działania alkomatów

Alkomat, czyli tester trzeźwości to urządzenie o prostej budowie pozwalające w nieskomplikowany sposób uzyskać wyniki zawartości alkoholu w organizmie. Proces ten polega na przedostaniu się ściśle dobranej ilości powietrza do komórki pomiarowej, która za sprawą zawartego etanolu indukuje prąd lub przemienia oporność elektryczną półprzewodnika. Następnie uzyskana wartość prądu porównywana jest ze wzorcowym parametrem, a wynik zostaje wyświetlony na ekranie alkomatu.

Sensor – serce alkomatu

Głównym elementem budowy alkomatów, który pozwala na wykonanie całego procesu oraz uzyskiwanie dokładnych wyników podczas przeprowadzanych pomiarów są sensory. Do najpopularniejszych rodzajów alkomatów elektronicznych zalicza się :

  • alkomaty z sensorem półprzewodnikowym – stanowią one proste rozwiązanie konstrukcyjne, których zasada działania opiera się na ocenie zawartości alkoholu w organizmie poprzez wzrost przewodności półprzewodnika. Alkomaty półprzewodnikowe to rozwiązanie o dość niskich własnościach użytkowych, ponieważ tego rodzaju urządzenie wrażliwe jest także na inne substancje, takie jak nikotyna, aceton czy węglowodory. Może to prowadzić do zawyżenia wyników alkomatu oraz otrzymania niemiarodajnych wyników. Jednak ze względu na stosunkową niską cenę wykorzystywany jest on na szeroką skalę do zastosowań amatorskich.
  • alkomaty z sensorem elektrochemicznym – stanowią znacznie bardziej kompleksowe rozwiązanie, którego budowa i zastosowany rodzaj sensora pozwala na uzyskanie urządzeń charakteryzujących się wysokimi własnościami użytkowymi oraz szeregiem funkcjonalności. Zastosowane w alkomatach z sensorem elektrochemicznych rozwiązania pozwalają na selektywne wykrywanie etanolu w wydychanym powietrzu, dzięki czemu alkomat reaguje wyłącznie na molekuły alkoholu. Nie jest wrażliwy na innego rodzaju substancje, dlatego nie są one w stanie zakłócić przeprowadzanych pomiarów. Alkomat elektrochemiczny posiada także szereg innych zalet, dlatego tego rodzaju urządzenia wykorzystywane są do szeregu zastosowań.

Alkomat z sensorem elektrochemicznym

Alkomat z sensorem elektrochemicznym to urządzenie pozwalające na przeprowadzanie dokładnych, powtarzalnych oraz stabilnych pomiarów alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku gdy poszukiwany jest dobry alkomat wybór zazwyczaj pada na właśnie ten rodzaj urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. Zasada działania alkomatu elektrochemicznego jest prosta i opiera się na elektrochemicznym utlenianiu etanolu w wyniku działania związków chemicznych na kontrolowanym potencjalne elektrody. Podczas tego procesu alkohol znajdujący się w wydychanym powietrzu, przekształca się w kwas octowy. Prowadzi to do uwolnienia elektronów i powstania prądu elektrycznego, którego wartość jest proporcjonalna do zawartości alkoholu. Sygnał elektryczny wyświetlany jest w postaci informacji na wyświetlaczu alkomatu – informuje osobę przeprowadzającą badanie o zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zalety alkomatów z sensorem elektrochemicznym

Alkomaty z sensorem elektrochemicznym to urządzenia, które charakteryzują się wysoką funkcjonalnością oraz wysokimi własnościami użytkowymi. Wyróżniają się także szeregiem zalet w stosunku do alkomatów z sensorem półprzewodnikowym. Do podstawowych korzyści płynących z wykorzystania alkomatów elektrochemicznych zalicza się:

  • wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
  • długa żywotność sensora elektrochemicznego, która przekłada się na długi czas eksploatacji całego alkomatu wyposażonego w ten rodzaj czujnika
  • odporność na trudne warunki zewnętrzne oraz wszelkiego rodzaju czynniki wpływające na dokładność procesu pomiarowego, co stwarza możliwość wykorzystywania alkomatu elektrochemicznego w różnych warunkach eksploatacji
  • wysoka dokładność, stabilność i powtarzalność generowanych pomiarów
  • występowanie małych błędów pomiarowych podczas przeprowadzania badań
  • możliwość stosowania minimalnych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi pomiarami
  • stosunkowo niska częstotliwość wykonywania kalibracji, serwisowania i rozładowywania baterii w alkomacie elektrochemicznym
  • tania eksploatacja

Zastosowanie

Wysokiej jakości alkomat elektrochemiczny to rozwiązanie, które opracowane jest przy pomocy technologii policyjnej. Pozwala to na uzyskanie specjalistycznych urządzeń charakteryzujących się wysokimi parametrami użytkowymi, szeregiem przydatnych funkcji oraz intuicyjną obsługą. Z tego względu, urządzenie z sensorem elektrochemicznym uznawany jest za optymalne rozwiązanie i dobry alkomat do szeregu zastosowań – zarówno tych indywidualnych, jak i profesjonalnych. Alkomaty elektrochemiczne z powodzeniem wykorzystywane są przez służby mundurowe czy firmy ochroniarskie w różnego typu przedsiębiorstwach.