Zapewne każdy wie, do czego wykorzystuje się alkomat. To urządzenie pomiarowe ma na celu sprawdzenie poziomu zawartości alkoholu w ludzkim organizmie. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że od alkomatów wymaga się przede wszystkim precyzji. Niestety, zdarza się, że urządzenia te zawodzą.

Alkomat to urządzenie umożliwiające pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W przeszłości był duży i nieporęczny, ale obecnie można go łatwo przechowywać w schowku samochodowym lub wnętrzu torby podróżnej. Zauważa się, że coraz więcej osób prywatnych oraz przedsiębiorców decyduje się na zakup prywatnych alkomatów. Dlaczego warto posiadać takie urządzenie w samochodzie?

Alkohol a jazda samochodem – co mówi prawo?

Każdy odpowiedzialny kierowca rozumie, że prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest absolutnie niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca. Warto jednak zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego zagadnienia.

Wartościowe informacje!

  • Jazda samochodem przy stężeniu alkoholu w zakresie od 0,2‰ do 0,5‰ jest uważana za wykroczenie, co określa art. 87 kodeksu wykroczeń,
  • Stan nietrzeźwości wiąże się ze znacznie surowszymi sankcjami, to przestępstwo, jakie opisuje art. 178 a kodeksu karnego. Nietrzeźwością uważa się poziom alkoholu przekraczający 0,5‰.

Jakie grożą konsekwencje za jazdę po spożyciu alkoholu?

Problem jazdy pod wpływem alkoholu w Polsce jest niezwykle poważny, a liczby zatrzymań kierowców „na podwójnym gazie” są niepokojące. W pierwszym półroczu 2021 roku policja zarejestrowała ponad 46 000 przypadków zatrzymania osób prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. W związku z tym zarówno indywidualni kierowcy, jak i firmy posiadające flotę samochodów coraz częściej korzystają z alkomatów, czyli urządzeń umożliwiających samodzielny pomiar stężenia alkoholu we krwi. Jest to szczególnie istotne, ponieważ konsekwencje jazdy po alkoholu mogą być bardzo poważne:

  1. Odebranie prawa jazdy lub zakaz prowadzenia pojazdów,
  2. Nałożenie wysokiej grzywny lub obowiązek wpłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
  3. Wpisanie informacji o skazaniu do Rejestru Karnego,

Decydującym czynnikiem, który określa, czy nasze zachowanie jest uznawane za wykroczenie, czy przestępstwo, jest poziom stężenia alkoholu we krwi. Ma to znaczący wpływ na konsekwencje prawne, dlatego wskaźnik promili będzie kluczowy w przypadkach związanych z jazdą po alkoholu. Możemy samodzielnie zmierzyć ten wskaźnik za pomocą wysokiej jakości alkomatu, co pozwala uniknąć prowadzenia pojazdu w stanie, w którym jest to absolutnie zabronione.

Mobilny alkomat w samochodzie – zalety

Posiadanie przenośnego alkomatu jako kierowca przynosi wiele zalet i pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo na drodze. To narzędzie umożliwia szybkie i efektywne sprawdzenie swojego stanu trzeźwości, co zapewnia pewność, że jesteśmy w stanie bezpiecznie prowadzić pojazd. Poniżej przedstawiamy kilka korzyści wynikających z posiadania mobilnego alkomatu dla kierowców:

  1. Samodyscyplina – przenośne alkomaty umożliwiają kierowcom regularnie kontrolować swój stan trzeźwości, co promuje samodyscyplinę i odpowiedzialne zachowanie. To pozwala na świadome monitorowanie własnego stanu i minimalizowanie ryzyka prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu,
  2. Ochrona przed skutkami prawno-karnymi – posiadanie przenośnego alkomatu może chronić kierowcę przed nieoczekiwanymi konsekwencjami prawno-karnymi. W przypadku, gdy wynik pomiaru wskazuje obecność alkoholu, kierowca ma szansę zrezygnować z prowadzenia pojazdu, unikając mandatów, utraty prawa jazdy czy nawet kary pozbawienia wolności,
  3. Podnoszenie świadomości społecznej – obecność przenośnych alkomatów w samochodach może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat ryzyka prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Takie zachowanie przyczynia się często zachęcić do bardziej rozważnego podejścia do spożycia alkoholu przed jazdą u innych kierowców,
  4. Edukacja i profilaktyka – posiadanie alkomatu to również możliwość edukowania innych osób, takich jak przyjaciele i członkowie rodziny, którzy mogą skorzystać z urządzenia przed rozpoczęciem jazdy. To działanie profilaktyczne, przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Różne typy alkomatów

Przy wyborze alkomatu ważne jest zrozumienie, że na rynku dostępne są różnorodne modele tego urządzenia. Niektóre z nich wyposażone są w czujniki półprzewodnikowe lub elektrochemiczne, które służą do detekcji alkoholu w wydychanym powietrzu, ale robią to w różny sposób. Czujniki półprzewodnikowe są zazwyczaj tańsze, ale charakteryzują się mniejszą dokładnością. Co więcej, wyniki pomiaru mogą być zakłócone przez wcześniejsze spożycie posiłków czy nawet przyjmowanie pewnych leków.

Uniwersalne alkomaty elektrochemiczne

Najlepszym wyborem na rynku jest alkomat elektrochemiczny. Wynik badania można otrzymać w zaledwie kilka sekund, a nie zostanie on zaburzony przez obecność innych substancji niż alkohol. Te urządzenia pozwalają na wielokrotne pomiary, zawsze dostarczając wiarygodnych wyników testu. Alkomaty elektrochemiczne mogą przeprowadzać nawet 300-500 pomiarów bez konieczności serwisowania i ponownej kalibracji, co sprawia, że są ekonomiczne w użytkowaniu i polecane przez ekspertów.